USG

USG narządu ruchu

55326701fe11cd3a505aa07d_honda_hs2100v.jpg
USG narządu ruchu to nieinwazyjne badanie wykorzystywane w diagnostyce chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Pozwala na uwidocznienie ścięgien i brzuśców mięśni, więzadeł, zmian patologicznych (zbiorników płynu, guzów tkanek miękkich), powierzchni stawowych, wolnych ciał w jamach stawowych oraz na ocenę okolicznych węzłów chłonnych.

Badanie USG daje możliwość oceny:
· zmian pourazowych
· zmian zapalnych
· obrzęków i guzów
· krwiaków i torbieli
· efektów leczenia operacyjnego (np. po wstawieniu endoprotezy)

W zakresie tkanek miękkich i mięśni, badanie USG wykonuje się w przypadku:
· guzów (tkanka podskórna i skóra)
· obrzęku mięśni po urazach (ocena obecności krwiaka)
· przy asymetrii kończyn
· przy bólach kończyn

W zakresie stawów, badanie USG obejmuje ocenę odpowiednich struktur w zależności od badanego miejsca:
· Staw biodrowy (kość udowa, błona maziowa, obrąbek panewki, obecność płynu, przyczepy i ścięgna mięśni)
· Staw kolanowy (jama stawu i przestrzenie maziowe, zachyłki staw rzepkowo-udowy, więzadła, ścięgna, łąkotki, dół podkolanowy)
· Staw skokowy i stopa (ścięgno Achillesa, przestrzenie maziowe, powierzchnie kostne, więzadła, ścięgna stopy, tkanki miękkie, rozcięgno podeszwowe)
· Staw ramienny (staw barkowo-obojczykowy, staw ramienny, więzadło kruczo-barkowe, kruczo-ramienne, stożek rotatorów, mięśnie okolicy barku)
· Staw łokciowy (jama stawu i powierzchnie stawowe, zarysy kości ramiennej, promieniowej i łokciowej, ścięgna, więzadła)
· Nadgarstek i ręka (jamy stawów nadgarstka, jamy stawów śródręczno-paliczkowych i stawów międzypaliczkowych, zarysy kości nadgarstka, śródręcza i palców, aparat torebkowo-więzadłowy stawów ręki, ścięgna mięśni)

Badanie czynnościowe USG Badanie czynnościowe USG daje fizjoterapeucie od pierwszego momentu odpowiedź na pytanie, czy i jak można postępować z danym pacjentem. Jest to o tyle ważne, że zwiększa skuteczność działania i minimalizuje ryzyko nieprawidłowej diagnozy oraz złego zastosowania terapii.
Mamy możliwość odpowiedniego testowania klinicznego podczas wykonywania USG, co daje bardzo szybką i trafną diagnozę o charakterze i rodzaju uszkodzenia. Daje to możliwość zastosowania odpowiedniej terapii i procesu leczenia.
USG umożliwia fizjoterapeucie odpowiednie korygowanie stosowanych technik leczenia, w trakcie wspólnego obserwowania wraz z pacjentem oczekiwanych zmian w ułożeniu stawu podczas ćwiczeń wspomaganych, czy tworzeniu łańcuchów aktywizacji grup mięśniowych do autoterapii jaką daje SonoFeedBack (SFB).

Tak Nas znajdziesz:

552e6a56b748685872946e11_logo.png
Centrum Rehabilitacji Specjalistycznej
ul. Ogrodowa 14
64-700 Czarnków

jesko.tomasz@gmail.com
www.centrum-reha.pl


Terminy wizyt do ustalenia telefonicznie.
Rejestracja telefoniczna w godzinach 13.00-17.00
+48 794 369 760
CRS 2015. All Rights Reserved.
stworzone przez: ELTA STUDIO